fbpx

Closet Structure Colors

 


 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
TFL (Level 1)

TFL 1 – White

TFL (Level 2)

TFL 2 – Fashionista

TFL 2 – First Class

TFL 2 – Free Spirit

TFL 2 – Sheer Beauty

TFL 2 – White Chocolate

TFL 2 – Canadian Grey 

TFL 2 – Sunset Grey 

TFL 2 – Black 

TFL 2 – Charcoal 

TFL (Level 3)

TFL 3 – Apres Ski

TFL 3 – Cassis

TFL 3 – Esterel

TFL 3 – Silverwood

TFL 3 – Winter Fun

TFL 3 – Super Matte Canadian Grey 

TFL 3 – Super Matte Sunset Grey 

TFL 3 – Super Matte White 

TFL (Level 4)

TFL 4 – Chiffon

TFL 4 – Ombre

TFL 4 – Pietra

TFL 4 – Rumour

TFL 4 – Whisper

TFL 4 – Super Matte Black 

TFL 4 – Super Matte Charcoal 

TFL 4 – Super Matte Sage 

TFL 4 – Super Matte Shipshaw 

Matte

Matte – Arctic Grey

Matte – Black

Matte – Blue Notte

Matte – Fog

Matte – Fume

Matte – Magnolia

Matte – New Grey

Matte – White

High Gloss

High Gloss – Arctic Grey

High Gloss – Black

High Gloss – Fog

High Gloss – Fume

High Gloss – Magnolia

High Gloss – White